Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 เม.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566

31 มี.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

13 มี.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

10 มี.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ด้านการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ

07 ก.พ. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชุมคณะกรรมการประสานเเผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 ม.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมตอบแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

09 ม.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การขับเคลื่อนจริยธรรม

16 ธ.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลตะกรบ เเละร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 ธ.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

03 พ.ย. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมตำบล เพื่อ1.)พิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 2.)พิจารณาร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ครั้งที่ 1/2566 3.)พิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th