Responsive image
หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 3102 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
02 ก.พ. 3102 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
04 ส.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
21 ก.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญร่วมรีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
21 ก.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
28 พ.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
28 พ.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญร่วมรีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
29 เม.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้่งที่ 1 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th