Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา (ค่าชุดกีฬาพร้อมสกรีน) ตามโครงการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของอำเภอไชยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานประเพณีอำเภอไชยา (จิตอาสาพัฒนาตำบลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลตะกรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นกล้าไม้และดินสำหรับรองก้นหลุม ตามโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562
ถึง
17 ต.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th