Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โคงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันสุนันท์ ยังอ้น หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย. 2564
ถึง
31 ม.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโคงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันสุนันท์ ยังอ้น หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
10 ก.ย. 2564
ถึง
10 พ.ย. 2564
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโฉลง-บ้านดอนตลิ่งชัน หมู่ที่ 1 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 ก.ย. 2564
ถึง
10 พ.ย. 2564
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรอน-กุโบว์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 ส.ค. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโฉลง-บ้านดอนตลิ่งชัน ม.1 โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสแต้ว ม.2 โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 2564
ถึง
28 ก.พ. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรอน-กุโบว์ ม.4 โดยวิธีคัดเลือก
26 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒- หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกรบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
26 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหายนิยม-หาดนายอำเภอ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
19 มี.ค. 2564
ถึง
24 มี.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒-หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง หมู่ที่ ๔ตำบลตะกรบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th