Responsive image
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
09 ก.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565
25 ส.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565
04 ส.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
08 มิ.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
14 มี.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
30 ธ.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
24 พ.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
01 ก.พ. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564
25 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th