Responsive image
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
01 ก.พ. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564
25 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
07 ส.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
21 ก.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
28 พ.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
23 เม.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
13 ก.พ. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประจำปี2563
04 ก.พ. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสมัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563
29 ม.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th